Hướng tới tiêu chuẩn Annual Report

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Theo Công ty Tư vấn ngôn ngữ và chuyển ngữ địa phương (B.E.S.T), đầu tư tài chính tại Việt Nam thiếu chuyên nghiệp do thiếu thông tin chuẩn xác - một trong những thông tin tài chính quan trọng là tiêu chuẩn Annual Report.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/212555.asp