Hương Sơn - mùa cắt nhung hươu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Anh Bùi Việt Thắng, giám đốc một doanh nghiệp cho biết, năm nào anh cũng ngược lên Hương Sơn (Hà Tĩnh) cắt đôi ba cặp nhung để làm quà tặng ông bà nội, ngoại; hay mang đi Hà Nội ngoại giao. Nhờ có hẹn trước, chúng tôi cùng anh Thắng đến nhà ông Nguyễn Đình Tình xóm 1 xã Sơn Diệm (Hương Sơn) để cắt nhung.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144446&sub=127&top=39