Hướng nghiệp trước, hướng trường sau

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Quả là bất ngờ đến kinh ngạc khi phỏng vấn nhanh một lớp năm thứ 3 của một trường đại học lại có đến ngót 50% chưa hiểu và không mặn mà gì về ngành mình đang học. Các em muốn chuyển ngành học khác mà theo các em là phù hợp hơn. Biết bao nhiêu lãng phí cho nhà trường, xã hội và cho chính các em.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/2/18/226505.tno