Hương mùa giải phóng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tháng ba dương lịch có nhiều ngày kỷ niệm và ngày lễ trong nước, trong đó có ngày Huế giải phóng. Tâm thức con người cũng biến thiên và chuyển hóa theo mốc thời gian trong đời sống của ta và vạn vật, để cùng lớn lên trong lý tưởng mà hiến dâng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.53388.qdnd