Hưởng lương hưu và rút Bảo hiểm xã hội một lần: Lựa chọn nào có lợi hơn?

Hưởng lương hưu hay rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần - lựa chọn nào lợi hơn là mối quan tâm của nhiều người, nhất là trong thời điểm Quốc hội đang bàn về Dự thảo luật BHXH (sửa đổi).

Bảng so sánh hưởng lương hưu và rút BHXH 1 lần

Bảng so sánh hưởng lương hưu và rút BHXH 1 lần

Hưng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/huong-luong-huu-va-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-lua-chon-nao-co-loi-hon-d216169.html