Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện không dùng tiền mặt đạt gần 90%

Người dân đến điểm tuyên truyền chủ yếu là những người cao tuổi, còn nhiều e ngại trong việc thay đổi thói quen cũ, tiếp cận tiện ích mới. Do đó, từ trước khi triển khai đợt cao điểm ra quân, BHXH quận Thanh Xuân đã quán triệt, phân rõ trách nhiệm tới từng cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra theo phương châm: Đơn giản, thuận tiện, dễ tiếp cận, dễ sử dụng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/huong-luong-huu-tro-cap-bhxh-hang-thang-qua-phuong-tien-khong-dung-tien-mat-dat-gan-90-post300084.html