Hướng đột phá mới

Việc Triều Tiên mời Giáo hoàng Francis tới thăm Triều Tiên rất có thể sẽ trở thành bước đột phá mới về chính trị và ngoại giao của Triều Tiên nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại và tranh thủ sự ủng hộ của Tòa thánh Vatican cho tiến trình hòa bình và hòa giải đang diễn ra giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và giữa Triều Tiên với Mỹ.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Internet.

Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, lời mời của phía Triều Tiên sẽ được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chuyển đến Giáo hoàng Francis khi ông Moon Jae-in tới thăm Tòa thánh Vatican ngày 17 và 18.10 tới.

Ở Hàn Quốc cũng như Triều Tiên có cộng đồng không lớn nhưng cũng không phải nhỏ người dân theo đạo Thiên chúa. Năm 2000, Giáo hoàng John Paul II đã được phía Triều Tiên mời sang thăm Triều Tiên. Lời mời này về sau bị rút lại bởi phía Triều Tiên không hài lòng với một vài biểu hiện quan điểm thái độ của vị Giáo hoàng này về Triều Tiên. Năm 2014, Giáo hoàng Francis đã đến thăm Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua, Giáo hoàng Francis luôn khích lệ các bên liên quan thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy là một thực thể nhà nước đặc biệt, Tòa thánh Vatican vẫn có ảnh hưởng lớn trên thế giới và vẫn là một tác nhân quyền lực trong chính trị thế giới. Mới đây, Tòa thánh Vatican và Trung Quốc đã tháo gỡ được vướng mắc mang tính nguyên tắc dai dẳng nhiều thập kỷ nay giữa hai bên, mở đường cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên và cho khả năng có vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tới thăm Trung Quốc.

Với ý định mời Giáo hoàng Francis tới thăm, Triều Tiên chủ ý khích lệ Tòa thánh Vatican và cá nhân vị Giáo hoàng này hậu thuẫn tiến trình hòa bình và hòa giải hiện tiến triển tích cực nhưng chưa được thật sự bền vững. Đồng thời biểu lộ định hướng mở cửa đất nước và hội nhập quốc tế thông qua mở rộng quan hệ đối ngoại, vừa thoát cảnh bị cô lập vừa chuẩn bị tiền đề cần thiết và điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ đối ngoại ở thời sau này.

Hạ Lang