Hướng đến thị trường vốn hợp nhất trong ASEAN

Sáng kiến liên kết các Sở GDCK ASEAN bắt nguồn từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN (ASEAN Summit) lần thứ 13 tại Singapore ngày 18/11-22/11/2007 và được tổ chức làm việc liên tục hàng năm.

Hướng đến thị trường vốn hợp nhất trong ASEAN - Ảnh 1

Lãnh đạo các Sở GDCK ASEAN trong cuộc họp lần thứ 18 tại TP. HCM

Năm nay, Tổng giám đốc các Sở GDCK ASEAN sẽ họp tại Hà Nội vào ngày 7-8/10, cùng bàn về khuôn khổ hợp tác mới, nhằm bật sáng thị trường vốn ASEAN.

Sự ra đời và phát triển của sáng kiến liên kết các Sở GDCK ASEAN

Sáng kiến liên kết các Sở GDCK ASEAN bắt nguồn từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN (ASEAN Summit) lần thứ 13 tại Singapore ngày 18/11-22/11/2007, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN ký Hiến chương ASEAN (ký ngày 20/11/2007 và có hiệu lực từ ngày 15/12/2008). Hiến chương cung cấp nền tảng về pháp lý và cơ cấu tổ chức cho các quốc gia thành viên trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, dựa trên các quy tắc chung và hướng tới cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã phê chuẩn Hiến chương ngày 14/3/2008.

Tại Hội nghị này, các nhà lãnh đạo cũng đã cam kết thực hiện Kế hoạch Phát triển Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), với mục tiêu thành lập một thị trường và một nền sản xuất duy nhất trong khối ASEAN, cho phép tự do dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động và vốn giữa các quốc gia thành viên. Bản AEC là cơ sở cam kết cao nhất đặt ra các khuôn khổ chung cho việc củng cố phát triển thị trường vốn ASEAN tới năm 2015.

Để triển khai các cam kết có tại Kế hoạch phát triển AEC, Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) đã đề xuất Kế hoạch thúc đẩy phát triển thị trường vốn hợp nhất. Các quốc gia thành viên đã chấp thuận về nguyên tắc Kế hoạch triển khai này tại Phiên họp các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 12 tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 4/2008.

Trong Kế hoạch triển khai có 3 chủ đề lớn, bao gồm các nhóm sáng kiến chính và chương trình hành động cụ thể.

Hướng đến thị trường vốn hợp nhất trong ASEAN - Ảnh 2

Cuộc họp CEO các Sở GDCK ASEAN

Theo chủ trương đã đề ra, Tổng giám đốc các Sở GDCK ASEAN tổ chức họp thường kỳ nhằm thực hiện các chính sách và cam kết liên quan đến chứng khoán và TTCK. Liên kết TTCK ASEAN bao gồm 2 phần lớn: liên kết thị trường cổ phiếu và liên kết thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, các nhà quản lý thị trường nhận định rằng, liên thông thị trường cổ phiếu thông qua liên kết các Sở GDCK ASEAN nên được thúc đẩy trước.

Các Sở GDCK tại Việt Nam chính thức tham gia chương trình hợp tác với các Sở GDCK ASEAN từ tháng 9/2009, với mục tiêu ban đầu là kết nối các thị trường chứng khoán ASEAN, phát triển sản phẩm đầu tư đồng nhất trên TTCK ASEAN, các Sở đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực thông qua các chương trình quảng bá hình ảnh, kết nối các CTCK và DNNY trên các thị trường ASEAN.

Từ năm 2011, các SGDCK ASEAN đã chính thức khai trương trang web chung ASEAN tại địa chỉ www.aseanexchanges.org. Các Sở đã phối hợp phát hành tài liệu quảng bá chung để giới thiệu về các thị trường vốn khu vực ASEAN tới các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực ASEAN.

Năm 2016, cuộc họp các Tổng giám đốc Sở GDCK ASEAN diễn ra tại Hà Nội, do HNX chủ trì. Một trong các chương trình dự kiến triển khai trong khuôn khổ hợp tác Sở GDCK ASEAN năm 2016 là hoàn thành nội dung hợp tác MSCI để phát triển 1 bộ chỉ số ASEAN MSCI, tiếp tục tổ chức các chương trình nội khối ASEAN gồm Invest ASEAN và Broker Networking.