Hướng đến thị trường Trung Đông

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chính phủ đã xác định năm 2008 là năm trọng điểm trong quan hệ hợp tác với các nước Trung Đông. Trong tình hình các thị trường truyền thống như Mỹ, EU đang đưa ra nhiều rào cản và nhu cầu gần như bão hòa thì xuất khẩu cả nước phải tăng cường khai thác thị trường mới như Trung Đông và châu Phi để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/8/5/254448.tno