Hướng đến sự phát triển bền vững và ổn định

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Trong những năm gần đây, KTTT tỉnh Hà Giang có nhiều khởi sắc, số lượng các HTX tăng nhanh, tính đến đầu năm 2008, toàn tỉnh có 379 HTX trong đó khoảng 19 HTX hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19829