Hướng dẫn về Giải báo chí quốc gia năm 2008

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thường trực Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã công bố văn bản hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí quốc gia năm 2008. Theo đó, giải năm nay có 3 nhóm, tương ứng với các loại hình:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/192324