Hướng dẫn thuế GTGT với bất động sản

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển nhượng bất động sản (BĐS) từ ngày 1/1/2009.

Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP. HCM, cho biết, theo hướng dẫn mới, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất thực tế do cơ sở kinh doanh BĐS tự khai tại thời điểm chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng BĐS và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá đã kê khai để được trừ trong giá tính thuế GTGT. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng BĐS không tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng và giá đất; nếu cơ sở kinh doanh BĐS đã lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, trên hóa đơn GTGT không tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng, giá đất và cơ sở kinh doanh đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh được quyền khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra. Cơ sở kinh doanh BĐS và khách hàng phải lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng BĐS ghi rõ giá bán nhà, cơ sở hạ tầng và giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng, thuế GTGT, lý do điều chỉnh theo hóa đơn đã lập. Đồng thời khách hàng gửi kèm theo hóa đơn trả cơ sở kinh doanh BĐS để cơ sở kinh doanh BĐS lập lại hóa đơn GTGT.