Hướng dẫn thực hiện tăng lương tối thiểu vùng

  Bộ LĐ-TB&XH và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo triển khai việc tăng lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1-7.

  Không bỏ khoản 7% tăng thêm của lao động qua đào tạo

  Không bỏ khoản 7% tăng thêm của lao động qua đào tạo

  Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo sở lao động - thương binh và xã hội phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, liên đoàn lao động, tổ chức đại diện doanh nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghị định tăng lương tối thiểu.

  Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức thấp nhất để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

  Người đang hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm, lương khoán thì mức lương đang trả quy đổi trả lương theo tháng, theo giờ nhưng không thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định.

  Theo hướng dẫn, doanh nghiệp phải rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế, quy định sử dụng lao động để điều chỉnh lương phù hợp.

  "Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định", hướng dẫn nêu rõ.

  Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Các nội dung đang thực hiện như tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi học nghề, đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện.

  Cơ quan này lưu ý doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý vướng mắc phát sinh, hạn chế tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra.

  Dịp này, Công đoàn Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động song song với rà soát điều kiện lao động để chủ động đề xuất, đối thoại với doanh nghiệp nhằm thỏa thuận tiền lương, chế độ lao động có lợi nhất.

  An Nhiên

  Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/huong-dan-thuc-hien-tang-luong-toi-thieu-vung-post508009.antd