Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ email và số CCCD/CMND của tải khoản VssID

    Tạp Chí Người Làm Báo
    3 liên quanGốc

    Hiện nay, trong quá trình sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số của BHXH Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, không ít người muốn thay đổi các thông tin như: Số điện thoại, địa chỉ email, số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân trên tài khoản VssID. Việc thay đổi, cập nhật các thông tin này rất dễ dàng với 3 bước sau đây.

    Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/huong-dan-thay-doi-cap-nhat-so-dien-thoai-dia-chi-email-va-so-cccdcmnd-cua-tai-khoan-vssid-n56766.html