Hướng dẫn nội dung, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sở GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường trung học trực thuộc về nội dung, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Đối với các môn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nội dung chủ yếu ở lớp 9, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng cấp THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 với các mức độ: 30% nhận biết, 30% thông hiểu và 40% vận dụng.

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, hình thức thi trắc nghiệm kết hợp tự luận, gồm hai phần đọc hiểu và làm văn. Phần đọc hiểu (6 điểm) có 10 câu, gồm 8 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận ngắn. Phần làm văn (4 điểm) yêu cầu viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý/một hiện tượng đời sống hoặc viết bài văn nghị luận văn học về một vấn đề văn học.

Môn Toán thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm (3 điểm) có 12 câu: đại số 6 câu và hình học 6 câu với mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận (7 điểm) có 4 câu, mức độ thông hiểu và vận dụng.

Môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm với 36 câu. Phần trắc nghiệm (7 điểm) gồm: ngữ âm (4 câu), ngữ pháp và cấu trúc (16 câu), đọc hiểu 8 câu/2 bài. Phần tự luận (3 điểm), trong đó dạng thức từ (4 câu) và viết lại câu (4 câu).

Đối với các môn chuyên, nội dung đề thi phù hợp chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS theo Chương trình giáo dục phổthông 2006, có phân hóa trình độ học sinh ở mức độ 30% thông hiểu và 70% vận dụng. Đề thi được áp dụng hình thức tự luận, riêng môn Tin học, bài thi chuyên là Toán hoặc Tin học. Học sinh thi lập trình trực tiếp trên máy vi tinh bằng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C++ hoặc Python.

HIU TRUNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/315724/huong-dan-noi-dung-cau-truc-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt.html