Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19

  Báo An Ninh Thủ Đô
  465 liên quanGốc

  Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 như sau:

  Về trình tự thực hiện, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này;

  Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định và gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

  Sau đó, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

  Cũng theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, thành phần hồ sơ bao gồm: danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

  Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

  Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

  Khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, các cơ quan hành chính sẽ giải quyết trong vòng 8 ngày làm việc.

  An Nhiên

  Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/huong-dan-moi-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-nghi-viec-khong-luong-do-covid-19-post449306.antd