Hướng dẫn mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 4666/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố...

Hướng dẫn mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH - Ảnh 1

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 4666/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu duy nhất có nội dung và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYTcủa Bộ Y tế. Trên mẫu có in số seri màu đỏ phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím, logo BHXH Việt Nam với đường kính 50mm được in chìm bằng mực phát quang không màu, được nhìn thấy dưới ánh đèn có tia cực tím.

Hướng dẫn của BHXH Việt Nam cũng nêu rõ, số seri được bố trí ở phía trên bên phải mẫu gồm 10 ký tự, trong đó: 2 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 6/8/2009 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số danh mục hành chính mới (riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98). 8 ký tự tiếp theo là số tự nhiên bắt đầu từ 00000001.

Cũng theo hướng dẫn này, cơ sở y tế và người hành nghề khám chữa bệnh tại cơ sở y tế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị cấp phôi Giấy chứng nhận kèm theo Danh sách người hành nghề được cơ sở y tế đó phân công ký Giấy chứng nhận và kế hoạch sử dụng phôi theo từng loại trong năm, gửi đến BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cấp huyện theo phân cấp của BHXH tỉnh nơi cơ sở y tế đó đặt trụ sở để được cơ quan BHXH cấp phôi Giấy chứng nhận.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo kịp thời khi có các thay đổi “Thông tin về quản lý cấp Giấy chứng nhận” cho cơ quan BHXH nơi cấp phôi để đăng tải công khai trên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam và cơ quan BHXH tỉnh, thành phố: Tên cơ sở y tế được cấp Giấy chứng nhận, phạm vi hoạt động chuyên môn, mẫu dấu, số quyển, số tờ, số seri phôi bị mất hoặc các thay đổi khác của cơ sở y tế liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận, quản lý và sử dụng phôi; biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận và mẫu chữ ký của những người này. Cơ sở y tế khi cấp Giấy chứng nhận cho người lao động thì đồng thời cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu các hồ sơ giấy tờ cấp Giấy chứng nhận vào cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH xây dựng phần mềm hỗ trợ cơ sở y tế và cơ quan BHXH trong việc cung cấp thông tin về cấp quản lý Giấy chứng nhận; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung “Thông tin về quản lý cấp Giấy chứng nhận” để chia sẻ, kết nối, liên thông giữa cơ sở y tế với cơ quan BHXH trong toàn quốc, theo dõi, quản lý và bảo toàn cơ sở dữ liệu này theo quy định...

Liên quan đến thẻ BHYT, BHXH Việt Nam cũng vừa yêu cầu BHXH tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi sát sao việc cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo Công văn số 3881/BHXH-ST, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ và Công nghệ thông tin phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục trước khi cấp thẻ BHYT.

Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin.

Về in thời gian 05 năm liên tục trên thẻ BHYT: Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm khẩn trương điều chỉnh phần mềm để in thông tin thời gian tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.

Hoàng Nguyễn