Hướng dẫn góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(SGGP). – Ngày 28-7, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Thành ủy TPHCM theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí ủy viên và nguyên ủy viên BTV Thành ủy; nguyên thành ủy viên; nguyên giám đốc các sở ngành TP; nguyên bí thư quận ủy, huyện ủy và tương đương. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trình bày những nội dung cơ bản trong Kế hoạch số 28 ngày 2-4-2012 của BTV Thành ủy và Hướng dẫn số 02 ngày 24-4-2012 của BTV Thành ủy về mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Thành ủy TPHCM. Theo đó, 3 nội dung cụ thể kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, bao gồm: Kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đảng viên, người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Kiểm điểm về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của ngành, địa phương. Kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Trong 3 nội dung kiểm điểm nói trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Ngoài ra, Hướng dẫn số 02 của BTV Thành ủy cũng yêu cầu khi kiểm điểm, cần đối chiếu với tình hình nội tại của tổ chức và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nay nhưng chậm được khắc phục, có mặt yếu kém, phức tạp thêm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Ý kiến đóng góp sẽ giúp tập thể BTV Thành ủy có thêm cơ sở tự đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc, khách quan, trung thực những mặt hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân theo 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Văn bản góp ý sẽ được gửi trực tiếp về BTV Thành ủy trước ngày 10-8. Trong đó, văn bản góp ý với tập thể BTV Thành ủy sẽ gửi về Chánh văn phòng Thành ủy; văn bản góp ý kiến đối với cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy sẽ gửi về đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

HỒNG HIỆP