Hướng dẫn chính sách thuế GTGT khi thanh lý vật tư

(HQ Online)- Liên quan đến vướng mắc của Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom xung quanh việc thanh lý vật tư đã được miễn thuế NK và thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4122/BTC-CST trả lời doanh nghiệp.

Theo đó, các thiết bị, vật tư NK sử dụng trong các giếng khoan dầu khí được kéo lên sau khi hủy giếng khoan đã bị cắt, biến dạng và hoàn toàn không còn giá trị sử dụng cho mục đích sản xuất tiếp theo, được bán thanh lý không phải là thay đổi mục đích sử dụng được miễn thuế NK hay mục đích của hàng hóa NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Cụ thể, các vật tư, thiết bị này khi DN bán thanh lý không bị truy thu thuế NK đã được miễn và thuế GTGT tại khâu NK.

Tuy nhiên, Công ty phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập DN đối với số vật tư, thiết bị được bán thanh lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập DN hiện hành.

Mai Ka