Hướng dẫn bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

(DĐDN) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT khi chuyển từ đề nghị hoàn sang khấu trừ thuế.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đã kê khai đề nghị hoàn thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ , sau đó người nộp thuế không muốn hoàn thuế nữa thì xử lý như sau: Nếu người nộp thuế chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì được khai điều chỉnh, bổ sung. Nếu người nộp thuế đã làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế đã thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm trước hoàn sau nhưng chưa ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế phải có văn bản đề nghị không tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế trước khi thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.

Trong quá trình kiểm tra hoàn thuế, cơ quan thuế phát hiện một phần số thuế đề nghị hoàn không đủ điều kiện hoàn do chưa có chứng từ thanh toán thì cơ quan thuế ra quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với phần thuế đó. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế, người nộp thuế mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì: Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT. Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Nguồn Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS