Hưởng bổ sung trợ cấp khu vực một lần

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Người hưởng phụ cấp cần xuất trình sổ BHXH để đối chiếu

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090427094130683P0C1010/huong-bo-sung-tro-cap-khu-vuc-mot-lan.htm