Hưng Yên phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hưng Yên đặt trọng tâm triển khai các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm công suất giường bệnh tại các bệnh viện đạt hơn 95%.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141739&sub=127&top=39