HƯNG YÊN: NGANG NHIÊN PHUN SƠN TRONG KHU DÂN CƯ GÂY Ô NHIỄM

Từ nhiều năm qua, người dân sống tại khu vực ao Ba Toa thuộc thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên luôn bức xúc bởi hoạt động phun sơn của cơ sở buôn bán đồ gỗ trong khu dân cư gây ô nhiễm, người dân đã nhiều lần làm đơn gửi tới chính quyền địa phương, nhưng chưa được giải quyết triệt để, người dân thì vẫn phải sống chung với ô nhiễm, khói bụi và độc hại.