Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Ngày 13/1, tại Hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, do đó các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo (Ảnh: M.P-HY)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo (Ảnh: M.P-HY)

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 13,4%, tài chính, ngân sách nhà nước và tiềm lực của tỉnh được tăng cường đáng kể; thu ngân sách đạt trên 263% dự toán, các cân đối kinh tế lớn được củng cố vững chắc hơn; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; năng suất lao động tăng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chú trọng công tác nội chính; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; đoàn kết tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân. (Ảnh: MP-HY)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2022. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nói chung, xây dựng Đảng nói riêng cần phải khắc phục trong năm 2023. Trong đó, quan điểm nhất quán của Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh là lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng...

L.H

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hung-yen-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-dang-la-nhiem-vu-then-chot-151361.html