Hưng Yên: Lập Đoàn thanh tra Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở của Công ty Thép Thành Long

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long.

Theo đó, xét theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, ngày 6/11/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 2718/QĐ-UBND về thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh sẽ làm Trưởng đoàn; ông Cao Xuân Sơn - Phó Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh làm Phó trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ tiến hành thanh tra toàn diện Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm kể từ khi dự án được chấp thuận đầu tư đến thời điểm thanh tra.

Công ty TNHH Thép Thành Long - Chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê tại xã Lạc Đạo. Ảnh: Hưng Yên TV.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn thanh tra theo nội dung thanh tra, xây dựng lịch làm việc với đơn vị được thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thanh tra theo đúng quy định.

Cũng tại quyết định, UBND tỉnh Hưng Yên giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và trình UBND tỉnh kết quả thanh tra theo đúng quy định. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức thuộc đơn vị tham gia Đoàn thanh tra liên ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Văn bản số 1945/UBND-TH do ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký gửi Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và đầu tư Hưng Yên, Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long đã được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận đầu tư từ năm 2006, với diện tích hơn 5 ha ở xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn đang chậm tiến độ, hạ tầng nham nhở.

Được biết, Công ty TNHH Thép Thành Long có địa chỉ tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, công ty có ngành nghề chính là kinh doanh xuất nhập khẩu và sản xuất thép kết cấu, không chuyên vẻ các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản.

Hậu Lộc