Hưng Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát hành thẻ BHYT

BHXH tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát hành thẻ BHYT, tạo đột phá trong công tác bảo hiểm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Giảm gánh nặng cho dân nghèo

Theo Luật Bảo hiểm y tế, tất cả những hộ nghèo được BHYT chi trả 100% chi phí điều trị, thay vì chỉ có 95%; hộ cận nghèo được bảo hiểm chi trả 95% thay vì chỉ có 80% như trước đây. Hộ nghèo còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%; hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT.

Tại tỉnh Hưng Yên, từ năm 2014 đến năm 2019, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thêm 20% kinh phí, ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 10%. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng BHYT hiện nay là: Bằng 4,5% mức lương cơ sở… Nếu tham gia theo hộ gia đình thì được giảm trừ mức đóng: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất và người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với chính sách này, thẻ BHYT thực sự là phao cứu sinh cho dân nghèo khi phải đối diện với bệnh tật, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo. Năm 2016, quỹ BHYT chi trả khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh là gần 944 tỷ đồng. Số tiền đó đã giúp cho hàng ngàn người nghèo thoát khỏi bệnh tật. Hiện nay, BHXH tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ, tạo thuận lợi cho người bệnh khi tham gia khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT để BHYT tiếp tục giúp cho dân nghèo thoát “án” tử hình khi đối diện với bệnh tật.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-BHXH, ngày 28/02/2017 của BHXH Việt Nam, BHXH Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-BHXH, ngày 24/3/2017, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ trong toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Theo đó, BHXH Hưng Yên đã tập trung rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi BHXH, BHYT, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH bắt buộc đối với DN; duy trì và cải tiến trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam; giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Hưng Yên tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa nhiều phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; duy trì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hưng Yên nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống Bưu điện.

BHXH Hưng Yên cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, áp dụng các phần mềm chuyên ngành trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH với các sở, ban, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật các nội dung về chính sách BHXH, BHYT; áp dụng tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT. Do đó, việc giám định BHYT, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý, tình trạng trục lợi quỹ được ngăn chặn kịp thời, người bệnh giảm thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

HƯNG GIANG