Hưng Yên đầu tư gần 50 tỉ đồng để tu bổ, chống xuống cấp di tích

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, với kinh phí 48 tỉ đồng.

Hưng Yên đầu tư gần 50 tỉ đồng để tu bổ, chống xuống cấp di tích - Ảnh 1

Theo Đề án, tỉnh sẽ đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 100 di tích, trong đó 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 40 di tích xếp hạng cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng ở các loại hình di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.

Đồng thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp di tích và nguy cơ mất mát giá trị nguyên gốc của hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

M.Sơn