Hưng Yên : Cháy kho hàng, thiệt hại hơn 200 triệu đồng

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Khoảng 8h30' ngày 24/11, khi đang làm việc, nhân viên của kho hàng chứa hạt dùng để sản xuất xốp của doanh nghiệp TNHH Thành Công, trụ sở tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) phát hiện có tiếng nổ lép bép trên trần nhà. Sau đó, lửa bắt vào các hạt nhựa bốc cháy và nhanh chóng lan rộng.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/11/67996.cand