Hưng Yên: Chấn chỉnh việc thu, chi trái quy định tại các cơ sở giáo dục

Đây là một trong những tồn tại được Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổng hợp, chỉ ra qua việc thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề thu, chi các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (do Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và UBND các huyện, TP thực hiện).

Theo báo cáo, có 262 cơ sở giáo dục được thanh tra việc triển khai, thực hiện thanh tra các khoản thu, chi. Kết quả thanh tra cho thấy, các cơ sở này cơ bản đã nghiêm túc thực hiện quy định của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hưng Yên cũng như hướng dẫn liên ngành của Sở Tài chính - Sở GD&ĐT đối với các khoản thu đều được công khai và được sự thống nhất của phụ huynh và học sinh... Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng chủ động thực hiện các khoản thu trên cơ sở thống nhất với phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cũng cho thấy những tồn tại cũng như những sai phạm trong công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục này. Cụ thể, năm 2013 - 2014, các cơ ở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (trừ huyện Phù Cừ) thực hiện một số khoản thu (trừ học phí và lệ phí) không đúng, vượt so với Hướng dẫn liên ngành số 08/LN, nhưng không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Hướng dẫn số 1202 của Sở GD&ĐT. Năm học 2014 - 2015, một số cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu vượt, thu không đúng theo Quyết định số 09/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên và Hướng dẫn liên ngành 1388/HDLN.

Các khoản thu sai này xuất hiện ở tất cả các cấp học: Các trường chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên; các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non. Sai phạm nặng nề nhất là ở khối các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non.

Đơn cử, qua tổng hợp tại 9/10 huyện, TP (trừ huyện Phù Cừ) các khoản thu không đúng quy định đã lên tới 42,8 tỷ đồng. Điển hình như huyện Văn Lâm (11,57 tỷ đồng); huyện Văn Giang (10,17 tỷ đồng)...

Khối các trường THPT công lập, ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, TP cũng có số thu không đúng quy định là 228,7 triệu đồng.

Đối với các koản thu không đúng quy định, thu vượt mức quy định của UBND tỉnh Hưng Yên, qua báo cáo của UBND các huyện, TP thì các cơ sở giáo dục sử dụng đúng mục đích theo nội dung thu, phục vụ cho việc dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường... không có biểu hiện tư túi cá nhân, do vậy các huyện, TP không kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hoặc trả lại cho phụ huynh và học sinh mà chỉ yêu cầu các đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ngoài các cơ sở giáo dục trong kế hoạch thanh tra, kết quả tự kiểm tra, rà soát của 308 cơ sở giáo dục thuộc khối THCS, tiểu học và mầm non năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 cho thấy, qua tổng hợp có 10/10 huyện, TP phát hiện số khoản thu không đúng quy định với tổng số tiền trên 26,52 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cũng chỉ rõ, công tác chi tại các cơ sở giáo dục còn nhiều tồn tại. Việc thanh toán các khoản chi về mặt chứng từ kế toán còn chưa bảo đảm theo quy định, cụ thể như việc sửa chữa mua sắm còn thiếu phiếu báo giá, biên bản kiểm tra hiện trạng trước khi sửa chữa, hợp đồng, dự trù... Thanh toán công tác phí còn chưa thể hiện rõ nội dung, nhiệm vụ công tác; chi tiếp khách không có số lượng, thành phần, nội dung. Một số khoản chi trên 200.000 đồng không có hóa đơn. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục ngoài công lập về sổ sách kế toán còn chưa đầy đủ...

Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu các trường chuyên nghiệp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra. Các khoản thu, chi phải thực hiện bảo đảm theo quy định.

Đối với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, TP, trên cơ sở kết quả thanh tra việc thu, chi các khoản đóng góp chỉ đạo các trường phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tồn tại, sai phạm. Các khoản thu, chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, không được thu vượt mức và thu ngoài quy định. Việc chi sử dụng phải căn cứ vào thực tế sử dụng của đơn vị để lập dự toán các khoản thu chi từ đóng góp của học sinh, phụ huynh học sinh phải đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục có vi phạm trong việc thu, chi các khoản đóng góp...

Phương Anh