Hùng Thuận - Trích đoạn Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà

Hùng Thuận làm võ tướng trong tập 9 Người nghệ sĩ đa tài

Bích Hằng