Hưng Thành- Tuyên Quang: Chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH

Phường Hưng Thành - thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang đã và đang ngày càng có những bước phát triển nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, phường Hưng Thành đã đạt được một số thành tích về mọi mặt, mọi hoạt động của địa phương chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Hưng Thành- Tuyên Quang: Chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH - Ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Hưng Thành – tp Tuyên Quang

Cụ thể như: Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp có những kết quả khả quan. Riêng trong quý III năm 2016 sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh và sản xuất cá thể ước đạt 11 tỷ đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của 144 hộ và 211 lao động. Công tác địa chính, xây dựng, giao thông cũng đạt được những kết quả đáng kể.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, phường đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo"; đồng thời tiến hành rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới; thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi đầu năm học mới.

Phường đã làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ em, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng và đặc biệt không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để, đảm bảo không để xảy ra những vụ vi phạm trật tự nghiêm trọng, đồng thời đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, góp phần ổn định tư tưởng và tinh thần cho người dân sinh sống trên địa bàn phường.

Từ những kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trong 3 tháng cuối năm UBND phường Hưng Thành tiếp tục đề ra những phương hướng, giải pháp và mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết mở rộng ngành nghề, thị trường phát triển thủ công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các trường học thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi, xã hội hóa trong nhà trường nhằm giữ vững phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phổ cập giáo dục THCS.

Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế phường; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và các chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý những yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Tăng cường tuần tra, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý những yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường tuần tra, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của địa phương, phường Hưng Thành sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành những mục tiêu được giao nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Ngọc Mỹ/KD&PL