Huế sắp thay "áo mới"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ông Ngô Hòa, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác nhận thông tin Công ty cổ phần LILAMA 10 ngỏ lời muốn nhận đội bóng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/187125