Huấn luyện robot đi trên Mặt Trăng

Trang bị cho robot khả năng đi lại trên các bề mặt khác nhau như con người là ý tưởng đang được các nhà khoa học tại bang Oregon, Mỹ, thử nghiệm. Giả lập điều kiện địa chất gồ ghề giống như bề mặt Mặt Trăng hay Sao Thủy, các nhà khoa học Mỹ hướng tới việc triển khai robot tham gia vào các sứ mệnh không gian cùng con người.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/huan-luyen-robot-di-tren-mat-trang-117285.htm