Huấn luyện lái xe ô tô kéo pháo phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong 3 ngày (từ 17-19/4), tại Kho K79 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 2) tổ chức lớp huấn luyện bổ sung về kỹ năng lái xe ô tô kéo pháo cho lực lượng lái xe ô tô tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật quân khí phục vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lái xe tham gia huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành.

Tham gia huấn luyện là các lái xe ô tô được Quân khu điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật quân khí cho diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nội dung huấn luyện gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Các lái xe được bổ sung lý thuyết chuyên ngành về Luật Giao thông đường bộ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; tính năng kỹ thuật, hướng dẫn khai thác, sử dụng xe ô tô kéo pháo (URAL-375D, ZIL-131D), kỹ thuật nối, cắt pháo với xe ô tô. Sau đó sẽ thực hành lái xe kéo pháo trong bãi lái liên hoàn, lái xe đưa pháo vào nhà xe, hầm pháo; lái xe trên đường có kéo pháo.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng lái xe ô tô kéo pháo bảo đảm phục vụ tốt nhất cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-phong/214576/huan-luyen-lai-xe-o-to-keo-phao-phuc-vu-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu