'Hũ gạo tình thương' ở Bắc Mê (Hà Giang)

LĐLĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức phát động "Hũ gạo tình thương" năm 2016 trong hội viên phụ nữ và nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trên địa bàn toàn huyện với mức vận động tùy lòng hảo tâm.

'Hũ gạo tình thương' ở Bắc Mê (Hà Giang) - Ảnh 1

Mỗi suất 20 kg gạo đã được trao tại các xã trong huyện

Sau hơn 10 ngày phát động phong trào đã được nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và hội viên phụ nữ ủng hộ nhiệt tình. Tính đến ngày 20.10, số gạo ủng hộ được trên 2.500 kilôgam và tiến hành trao gạo tại các xã, mỗi suất 20 ki lô gam.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang". Phát huy truyền thống đoàn kết "Tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, khơi dậy tinh thần "Lá lành đùm lá rách", bằng hành động thiết thực trên tinh thần tự nguyện ủng hộ và mong muốn phần nào chia sẻ những khó khăn đối với các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo.

T.Hưng- Hà Ngọc