HT1: Sắp phát hành 120 triệu cp cho Vicem với giá 10,000 đồng

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) sắp chào bán 120 triệu cổ phiếu cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) với giá chào bán 10,000 đồng/cp nhằm tất toán và cấn trừ nợ dài hạn cho Vicem.

Được biết, kế hoạch phát hành trên đã được ĐHĐCĐ bất thường công ty thông qua từ cuối tháng 8. Theo đó, sau khi phát hành Vicem tăng sở hữu từ 133,418,824 cp (67.38%) lên 253,418,824 cp HT1, tương đương 79.69%.

Tính đến cuối quý 3, HT1 có khoản công nợ với các bên liên quan là 1,609.4 tỷ đồng. Trong đó, riêng với Vicem là 1,217 tỷ đồng.

Mỹ Hà

công lý