HT1: Quý 3 lỗ lớn, giáng chức Chủ tịch?

CTCP Xi măng Hà Tiên (HOSE: HT1) thông báo, từ ngày 11/11, ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm Chủ tịch HĐQT thay vào đó là ông Trần Việt Thắng.

Ông Nguyễn Ngọc Anh được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch công ty. Còn ông Trần Việt Thắng sẽ thôi chức Tổng giám đốc để đảm nhận chức Chủ tịch.

Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó TGĐ giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 11/11.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Anh gắn bó với HT1 từ năm 1999, ông là đại diện cho 25.74 triệu cp do Vicem nắm giữ tại HT1. Ông Trần Việt Thắng cũng là đại diện phần vốn nhà nước với 21.78 triệu cp, hiện ông Thắng cũng đang giữ chức TGĐ tại Vicem.

Trong quý 3/2013, HT1 lỗ ròng 72.5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng âm 70 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, HT1 có khoản công nợ với các bên liên quan là 1,609.4 tỷ đồng. Trong đó, riêng với Vicem là 1,217 tỷ đồng. Công ty sắp phát hành 120 triệu cp cho Vicem với giá 10,000 đồng/cp để tất toán và cấn trừ nợ dài hạn.

Minh An

Công lý