HT1 có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới

BizLIVE - Tổng giám đốc Trần Việt Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Ngọc Anh, trong khi Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh thay ông Thắng làm Tổng giám đốc.

Nguồn: Internet

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1) vừa công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HT1 và được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Trần Việt Thắng, để ông Thắng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty thay ông Ngọc Anh.

Đồng thời ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm thay ông Thắng làm Tổng giám đốc HT1. Thời hạn bổ nhiệm của ông Tuấn Anh là 3 năm.

Các quyết định có hiệu lực từ 11/11/2013.

Được biết, ông Trần Việt Thắng sinh năm 1968, là cử nhân kinh tế. Ông Thắng giữ chức Tổng giám đốc HT1 từ ngày 26/6/2010.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty từ 4/2/2013.