HT1 chốt danh sách trả cổ tức 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% vào 18/09

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/09/2017 và thời gian thực hiện vào 23/10/2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 của CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HoSE: HT1).

Cụ thể, HT1 sẽ thực hiện trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HT1 là 381,5 triệu CP thì dự kiến số tiền chi ra vào khoảng 381,5 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/09/2017 và thời gian thực hiện vào 23/10/2017.

Trong năm 2016, HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 809 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.071 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2017, Công ty có 223,5 tỷ lợi nhuận sau thuế và lãi lũy kế đang là 1.041 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu chốt phiên 05/09 là 16.050 đồng/CP.

Huy Lê