HSG, MWG, DHG, SBT, FCN, GEX: Thông tin lượng cổ phiếu lớn

Em gái Phó tổng giám đốc đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HSG, Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký bán 415.000 cổ phiếu MWG sau lần giao dịch bất thành, MB Capital mua xong 1 triệu cổ phiếu GEX...

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy - Phó tổng giám đốc, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu từ ngày 15/8 đến 13/9. Nếu thành công bà Hương sẽ nắm 1,3% vốn.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG): Ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký bán 415.000 cổ phiếu từ ngày 14/8 đến 11/9. Trước đó, ông Robert Alan Willett đã không bán được số cổ phiếu trên. Nếu thành công ông Robert Alan Willett còn nắm giữ 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,62%.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT): Ông Trần Quốc Thảo, Phó tổng giám đốc đã mua 1 triệu cổ phiếu từ ngày 6/8 đến 9/8. Hiện ông Thảo nắm 1,15 triệu cổ phiếu tỷ lệ 0,2%.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã: DHG): Ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc sản xuất đăng ký bán toàn bộ 16.489 cổ phiếu từ ngày 16/8 đến 14/9. Dự kiến ông Nam không còn nắm giữ cổ phiếu DHG.

Công ty cổ phần FECON (Mã: FCN): Ông Phạm Quốc Hùng, Thành viên HĐQT đăng ký bán 279.000 cổ phiếu từ ngày 15/8 đến 13/9. Dự kiến sau giao dịch ông Hùng còn giữ 388.691 cổ phiếu.

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Mã: GEX): CTCP quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã mua 1 triệu cổ phiếu trong ngày 2/8. Hiện quỹ này nắm giữ 27,2 triệu cổ phần, tỷ lệ 8,04%.

Khổng Chiêm