HSG mới giải ngân trên 4% các dự án đầu tư 2008

Theo thông tin công bố tại ĐHCĐ thường niên 2009 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG), trong niên độ tài chính 2008, Cty mới giải ngân 212,61 tỉ đồng trong tổng dự toán đầu tư 5.272,92 tỉ đồng cho các dự án đầu tư, chiếm khoảng 4% vốn.