HSG đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 25/04

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 25/04.

* Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2,727,532 cổ phiếu

* Số lượng đăng ký mua: tối đa 2,000,000 cổ phiếu

* Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 4,727,532 cổ phiếu

* Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ

* Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn tính đến ngày 30/09/2011

* Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận

* Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 25/04/2012 đến ngày 25/07/2012

* Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc giao dịch: Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.HCM