HSBC Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế 1.971 tỉ đồng năm 2011

Ngày 29.3, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận trước thuế tăng 40% so với năm 2010, đạt 1.971 tỉ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của HSBC Việt Nam chưa kể đến các khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 44% so với năm 2010, đạt 2.163 tỉ đồng. Dự phòng rủi ro tín dụng chỉ chiếm gần 1% trên tổng số cho vay khách hàng. Tổng tài sản của Ngân hàng tính đến ngày 31.12.2011 tăng 11% so với năm 2010, đạt 53.319 tỉ đồng.

Năm qua, HSBC Việt Nam đã tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm dịch vụ tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trường ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ lưu ký chứng khoán. Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới lên 16 điểm giao dịch, tiếp cận gần hơn với các khách hàng tại Đồng Nai, Hà Nội và TP.HCM qua việc mở thêm chi nhánh và quỹ tiết kiệm.