HSBC và Techcombank liên kết hệ thống ATM

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngân hàng Hồng Công-Thượng Hải (HSBC) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã liên kết hệ thống ATM nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách hàng Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250751/Default.aspx