HSBC khuyến nghị mua vào

    Báo VnEconomy
    5 đăng lạiGốc

    HSBC nhận định sự xuống thấp của thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=621a1a84f008e4&page=category