HSBC cung cấp tín dụng xanh cho ngành điện gió Việt Nam

HSBC tiếp tục nhấn mạnh cam kết trong việc cung cấp từ 750 - 1.000 tỷ USD tài trợ và đầu tư bền vững hướng đến việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp vào năm 2030

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) xác nhận thỏa thuận cung cấp khoản tín dụng xanh ngắn hạn trong lĩnh vực tổng thầu xây lắp các dự án năng lượng tái tạo cho Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 (PCC1).

Đây là khoản tài chính bền vững đầu tiên mà HSBC cấp cho một doanh nghiệp điện gió trong nước và cũng là khoản tín dụng xanh thứ ba cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sau hai giao dịch dành cho dự án điện mặt trời trên mái nhà của REE vào năm ngoái.

Trong lần hợp tác đầu tiên này, PCC1 phối hợp chặt chẽ với HSBC Việt Nam trong quy trình quản lý và phê duyệt tín dụng nghiêm ngặt về tài chính bền vững của HSBC, được kiểm soát bởi Ủy ban cho vay bền vững của HSBC tại Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là bộ phận chuyên trách của ngân hàng có nhiều kinh nghiệm trong tài trợ thành công các dự án tín dụng xanh ở các lĩnh vực khác nhau trên thế giới.

Khoản tín dụng xanh cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Nguyên tắc Tín dụng Xanh quốc tế do Hiệp hội thị trường cho vay (Loan Market Association) và Hiệp hội thị trường cho vay Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association) phối hợp ban hành.

Bộ nguyên tắc bao gồm 4 tiêu chí cốt lõi: sử dụng khoản vay, tuyển chọn và đánh giá dự án, quản lý khoản vay và báo cáo. Khoản vay với hạn mức thương mại ngắn hạn sẽ hỗ trợ nhu cầu về vốn lưu động của doanh nghiệp đối với các hoạt động trong Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Hợp đồng tổng thầu EPC) trong ngành năng lượng gió.

Bà Stephanie Betant, Giám đốc toàn quốc khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp, HSBC Việt Nam, chia sẻ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên khắp hành tinh và đến sinh kế của người dân là vấn đề mang tầm quan trọng của cả thế hệ. Là tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu, HSBC có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Xây dựng một thế giới bền vững hơn là cốt lõi giá trị của HSBC và cũng là cách Ngân hàng xây dựng năng lực của mình.

"Ở Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu gói tín dụng xanh đầu tiên, cũng như khoản tín dụng xanh đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, và giờ đây, chúng tôi đặc biệt vui mừng thu xếp khoản tín dụng xanh cho PCC1 trong ngành điện gió, lĩnh vực rất hứa hẹn và tiềm năng nếu xét về điều kiện tự nhiên và nhu cầu của Việt Nam.

Giao dịch này cũng thể hiện nỗ lực của chúng tôi nhằm ủng hộ Nghị quyết 55-NQ/TW năm 2020 về định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm ưu tiên các nguồn năng lượng sạch.

Cùng với Văn bản 795/TTg-CN (tháng 6/2020) của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thêm 7GW điện gió vào quy hoạch điện hiện hành, có rất nhiều cơ hội đầu tư và phát triển trong lĩnh vực này, và HSBC sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư", bà Stephanie Betant nói.

Nhuệ Mẫn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hsbc-cung-cap-tin-dung-xanh-cho-nganh-dien-gio-viet-nam-post281814.html