HQC dừng phát hành riêng lẻ, lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu

Hai lãnh đạo của CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã đăng ký mua vào 4,5 triệu cổ phiếu sau khi Công ty công bố dừng kế hoạch phát hành riêng lẻ.

HQC dừng phát hành riêng lẻ, lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu - Ảnh 1

Cụ thể, từ ngày 22/11 đến 21/12, ông Trương Đức Hiếu, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc HQC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng ban Kiểm soát HQC đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu của ông Hiếu sẽ tăng từ 4.774.910 đơn vị (1,13%) lên 6.774.910 đơn vị (1,59%); số lượng cổ phiếu của ông Văn sẽ tăng từ 3.781.944 đơn vị (0,87%) lên 6.281,944 đơn vị (1,47%).

Trước đó, ngày 14/11, HĐQT HQC đã thông qua nghị quyết không thực hiện hồ sơ phát hành 74,65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ thêm 756,5 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Quyết định này sẽ được HQC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp tới.

Lý do HQC dừng phát hành là tránh pha loãng giá cổ phiếu, nhất là trong điều kiện những ảnh hưởng từ sự thay đổi của chính sách về nhà ở xã hội đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh khiến Công phải giãn tiến độ một số dự án lẽ ra được thực hiện trong năm 2016.

Thu Hương