HQC: Dừng phát hành 74,65 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Kế hoạch này vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) cho biết sẽ không thực hiện hồ sơ phát hành 74,65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, kế hoạch này vốn đã được đề ra trong Nghị Quyết ĐHCĐ 2016. Trước đó, nhằm mục đích tăng vốn điều lệ thêm 746,5 tỷ đồng, HQC dự kiến sẽ phát hành hơn 74,6 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng cho dưới 100 các đối tác chiến lược.

Chủ tịch HĐQT sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để trình ĐHCĐ phiên họp gần nhất thông qua việc không thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược theo NQ ĐHCĐ 2016.

Trước đó, hồi tháng 7, HQC cũng đã dừng kế hoạch chào bán 98,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 cũng nằm trong kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết thúc phiên giao dịch 14/11/2016, cổ phiếu HQC nằm ở mức 5.080 đồng/cổ phiếu.

Ngọc Đỗ