HQC: Đã phát hành xong 30 triệu cp để cấn trừ công nợ

CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) thông báo đã phát hành xong 30 triệu cp để cấn trừ công nợ cho Hoàng Quân Mê Kông (HQM), Việt Kiến Trúc và Phát triển Nhà Bình Thuận.

* HQC: Phát hành 30 triệu cp để cấn trừ công nợ

Theo đó, 30 triệu cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đến 25/08/2015 và dự kiến đến tháng 09/2014 sẽ đăng ký niêm yết bổ sung.

Bên cạnh đó, sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HQC cũng chính thức tăng lên 1,200 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20140826---HQC---CBTT-nghi-quyet-Hoi-dong-quan-tri-so-07.rar

Sanh Tín