HPG trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

    5 đăng lạiGốc

    HPG sẽ phát hành 14.026.000 cổ phiếu thưởng và 42.078.000 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ mệnh giá...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=065c9be25c376f&page=category